Palkankorotusten toteuttaminen

27.2.2023

400€ kertakorvaus maksetaan vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, joiden työsuhde on ollut voimassa 1.2.2023. Maksu toteutuu 20.3.2023 olevan palkanmaksun yhteydessä.

Osa – aikaisilla kertakorvaus maksetaan työajan suhteessa. Esimerkki: jos työaika on 60% on myös kertakorvaus 60% neljästäsadasta eurosta.

 

Aikapalkkoja korotetaan 10.4.2023 alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5%.