Uutiset

PDF-tiedostoRihtari_2_2022_V_p.pdf (12.3 MB)
Vuoden 2022 toinen Rihtari-lehti.

 


 

 

TES-neuvotteluissa päästy sopimukseen

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi 7.1.-22 neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi. Yleiskorotuksen osalta neuvottelutulokseen sisältyy paikallisesti neuvoteltava osuus, joka on sovittava 18.2.-22 mennessä.

Ellei paikallista palkkaratkaisua synny, niin palkkoja korotetaan 1.3.-22, tai sitä lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1.5% yleiskorotuksella. Paikallisesti jaettava osuus on 0,5%, josta jokaiselle jaetaan vähintään 0,1%.

Taulukoita, lisiä ja muita korvauksia korotetaan 2,0% 1.3.-22 lähtien.


 

Kuvassa vasemmalta Heiko Messerschmidt (IG Metall, telakka-asiantuntija), Nico Bloem (Papenburgin yritysneuvoston pj), Stefan Schad (IG Metall, Rostockin aluejohtaja), Matti Koskinen (Pro, kv-päällikkö), Veli-Matti Kauppinen (Teollisuusliitto, telakka-asiantuntija), Jari Hakkarainen (Teollisuusliitto, kv-päällikkö), Osmo Salo (Turun toimihenkilöiden pääluottamusmies), Martti Ervasti (Turun työntekijöiden varapääluottamusmies), Thomas Behrens (Neptun telakan yritysneuvoston pj) ja Thomas Gelder (IG Metall, Papenburgin aluejohtaja). Kuvasta puuttuu Thorsten Ludwig (AgS konsulttiyritys, telakkasektorin erityisasiatuntija).

Kansainvälinen telakkatapaaminen Papenburgissa

Meyer Turun, Papenburgin ja Neptunin telakoiden luottamusmiehet kokoontuivat Saksassa Meyerin telakalla

 

Vuoropuhelu Meyerin Turun telakan ja Meyerin saksalaisten telakoiden Papenburgin ja Rostockin Neptunin henkilöstöedustajien kesken käynnistyi puolitoista vuotta sitten tapaamisella Turussa. Sen jälkeen edustajat ovat tavanneet etäyhteydellä verkossa. Ensimmäistä kertaa yhdessä oli edustajat kaikilta kolmelta telkalta sekä liittoista: IG Metall, Teollisuusliitto ja Pro.

Kävimme läpi telakoiden tilanteet ja samankaltaisuuksia oli paljon. Toisaalta tilauskanta on varsin hyvä, mutta jonkin verran on myös henkilöstövähennyksiä. Uutta osaavaa vakituista työvoimaan tarvittaisiin, mutta sitä on haastavaa saada. Samaan aikaan on monet työt ulkoistettu ja urakoitsijatyövoiman määrä kasvaa vahvasti. Johdon näkemys on, että oman henkilöstön työvoiman tarve koko laivaan tarvittavasta työmäärästä olisi noin 15 %. Nyt esimerkiksi Papenburgissa se on vielä 30 %, mutta Turussa ollaan jo lähellä tätä.

Keskeinen teema tämänkertaisessa kokoontumisessa oli yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

Sovimme, että jatkamme vuoropuhelua ainakin 2–3 etätapaamisella sekä vuosittaisella lähitapaamisella, seuraavaksi syyskuussa 2021 Suomessa. Kutsuvastuu helmikuun etätapaamisen osalta jäi suomalaisilla ja syksyn lähitapaamisen ajankohta varmistetaan keväällä. IG Metallin puolelta laaditaan ensimmäinen versio ns. ”Papenburgin julistuksesta”, johon kirjataan henkilöstöyhteistyön muotoja ja tavoitteita.

Tapaaminen Bernard Meyerin kanssa sujui asiallisesti. Hän sanoi arvostavansa vuoropuhelua ja suoraa palautetta. Se, millainen vaikutus palautteella tulee olemaan, jää nähtäväksi.

Tutustuminen Papenburgin telakkaan oli mielenkiintoinen ja hyvin järjestetty. Suurin ero Turun telakkaan on se, että täällä kaikki työt voidaan tehdä halleissa, eikä osaa tehdä ulkotiloissa kuten, Turussa. Erikoisuutena on, että Papenburgin 1795 perustettu telakka sijaitsee joen varrella ja se asettaa merkittäviä rajoituksia laivojen koolle. Laivaa ei myöskään saada takaisin telakalle koeajon jälkeen, vaan viimeistely tehdään Bremenhavenissa, jonne kaikki osaajat ja tarvikkeet tätä varten kuljetetaan.