Info

Työntekijäpalkat

         Myös palkkatoimisto suljettu koronan vuoksi. Asiointi puhelimitse, postitse tai sähköpostilla.

ma - pe 9.00-11.30 ja 13.00-15.00.

Puh. 
6061 ja 6323 Sisäinen osoite P25C


Selvitys tilinauhan lyhenteistä:

AP = AIKAPALKKA
TKO = TYÖKOHTAINEN PALKANOSUUS
HKO = HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSUUS
PP = PERUSPALKKA
KTA = KESKITUNTIANSIO
TVR = TYÖNVAATIVUUSRYHMÄ

Tyly.ed.h = Jäljellä olevat tunnit edellisenvuoden pekkasista
Ed.jälj.e = Jäljellä olevat eurot edellisenvuoden pekkasista
Tyly.kul.h = Kuluvan vuoden jäljellä olevat pekkas tunnit
Kul.jäl.e = Kuluvan vuoden jäljellä olevat euro


Jäsenmaksuvapautukset

Ammattiosastosi hakemuksesta sinulle voidaan
myöntää lepäävät jäsenoikeudet, kun

- opiskelet
- suoritat asevelvollisuuttasi tai siviilipalvelusta
- jäät äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalle
- suoritat vapausrangaistusta
- olet työkyvyttömyyseläkkeellä
- olet työttömyyseläkkeellä
- jäät työttömäksi ja olet Kelan päivärahalla.

Mikäli olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ilmoittaudu ammattiosastossasi vähintään puolivuosittain, jotta osastosi voi anoa sinulle jäsenmaksuista vapautumista.

Mikäli jäät ns. omalle lomalle ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun
liiton keskituntiansion perusteella.

Jos jää omalle lomalle, niin viimeinen lause kannattaa pitää mielessä, ettei jäsenyys
liittoon katkea.


 

 

Meyer Turku