Arkipyhät ja lomautus

3.11.2020

Ohjeita lomautuksen ajalle osuviin arkipyhiin

Lomautukset vuodenvaihteessa, viikot 52, 53 ja 1. Pakollinen lomautus kaikille viikolla 53. Muista viikoista voi sopia työnantajan kanssa.

Työnantaja maksaa arkipyhäkorvauksen lomautuksen alusta 15 kalenteripäivän ajalle osuvalta arkipyhältä. Jos siis olet lomautettuna kaikki kolme viikkoa, jää loppiainen (6.1.) tämän aikamääreen ulkopuolelle. Työnantaja ei siis maksa loppiaiselta arkipyhäkorvausta, jos olet kaikki kolme viikkoa lomautettuna.

Saadaksesi korvauksen kaikilta arkipyhäpäiviltä, voit käyttää pekkasia, saldotunteja tai vuosilomapäiviä. Näitä voit sijoittaa lomautuksen alkuun tai loppuun. Esimerkiksi kaksi pekkaspäivää viikon 52 alkuun, tai kaksi pekkaspäivää viikon 1 loppuun.

Mikäli olet joutunut jo käyttämään kaikki vapaasi ja joudut olemaan kaikki kolme viikkoa lomautettuna, maksaa työttömyyskassa lomautuksen ajalle osuvilta arkipyhiltä, joilta et saa arkipyhäkorvausta, ansiosidonnaisen päivärahan.

Jos saat arkipyhäkorvauksen työnantajalta, merkitse ansiosidonnaisen hakulomakkeeseen arkipyhän kohdalle Arkipyhä.

Jos et saa korvausta työnantajalta, merkitse hakemuslomakkeeseen arkipyhän kohdalle Työtön.