Kirje lomautetuille

8.10.2020

Pääluottamusmiehen viesti lomautetuille työntekijöille

Hyvä työtoveri

 

Mennyt vuosi on ollut hankala Turun telakan suorittavan portaan työntekijöistä johtumattomien tuotannon vaikeuksien ja Covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi. Yrityksen tilanne on taloudellisesti erittäin vaikea, minkä vuoksi ihmisiä on lomautettu ja irtisanottu. Lisää ihmisiä tullaan vielä lomauttamaan ja irtisanomaan ennen tämän vuoden loppua.

 

Nykyisestä laivanrakennuksen kriisistä selviäminen vaatii laajaa yhteistyötä eri henkilöstöryhmien ja työnantajan edustajien kesken. Tämä vaatii, että työntekijät osallistuvat asioiden kehittämiseen ja kertovat mielipiteensä asioista. Tulevat projektit on pystyttävä tekemään kustannustehokkaammin tai muuten työt saattavat loppua meiltä kaikilta.   

 

Työnantaja on antanut määräyksen aloittaa laaja henkilöstöyhteistyö tuotannon kehittämiseksi jokaisella tuotanto-osastolla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös työntekijöiden kehitysideoita pitää kuunnella osastoilla ja tiimeissä. Jos sinulla on kehitysideoita, kerro ne esimiehellesi tai osastoinsinöörillesi.  Ota yhteyttä luottamusmieheesi, jos koet, että sinulla ei ole mahdollisuutta esittää kehitysehdotuksia tuotannon tehostamiseksi ja tuotantokustannusten laskemiseksi.

 

Turun telakan työhuonetoimikunta on päättänyt ryhtyä käyttämään Turun telakan työhuonekunnan kotisivuja ajankohtaisen tiedottamisen kanavana. Jatkossa päivitämme ajankohtaista julkista tietoa telakan tilanteesta kotisivuille ( www.tyohuonekunta.fi ) kuukausittain.

 

Luottamusmiesvalinnat kaudelle 2021-2022 ovat kohta käsillä. Käytä äänioikeuttasi ja oikeuttasi asettua ehdolle vaaleissa. Toimiva luottamusmiesjärjestelmä takaa tulevaisuudessakin sen, että asioitasi hoidetaan työmaalla.

 

Näyttää siltä, että joudumme elämään Covid-19 viruksen rajoitustoimien kanssa vielä pitkään. Huolehdi omasta ja läheistesi fyysisestä ja henkisestä terveydestä kriisin aikana. Jos tarvitset apua, niin pyydä sitä ajoissa. Apua ja tukea on saatavissa työterveyshuollosta.

 

Turun telakan työhuonekunnan puolesta

 

 

 

Juha Jormanainen

Pääluottamusmies

Turun telakan työhuonetoimikunnan puheenjohtaja