Yleinen kokous

Aika: 16.10.2020 klo 11:30 - 12:30
Paikka: Moduulihalli

Asetetaan ehdokkaat pääluottamusmieheksi ja varapääluottamusmiehiksi, YT-tilanne, jne