Liittokokousvaalien äänestys ohje

Äänestys aukeaa 10.3. kello 9.00

Sähköinen äänestäminen tapahtuu vahvaa tunnistautumista käyttäen, käytännössä siis pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Voit äänestää myös postitse. Äänestyslipuke, vastauskuori ja ohjeet postitetaan kaikille äänioikeutetuille.


Äänestys linkki löytyy Teollisuusliiton sivuilta täältä.

Äänestyslinkki ympäröity punaisella

Äänioikeutetut

Äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kolmelta kuukaudelta ennen ensimmäistä äänestyspäivää, ja jotka voivat esittää tästä pyydettäessä todisteen tai jotka on merkitty äänioikeutettujen luetteloon.

Äänioikeutettuja eivät ole kokonaan vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ammattiosaston jäsenet.

Kaikille äänioikeutetuille jäsenille lähetetään liiton jäsenrekisterin tietojen perusteella todiste äänioikeudesta äänestystä varten.